ขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ในกรณีที่คนต่างด้าวมาอยู่ในประเทศไทยและต้องการมีถิ่นที่อยู่ถาวร จะต้องมีการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการที่ยุ่งยากและมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมากมาย ทำให้ท่านเสียเวลา จะดีกว่าไหมถ้ามีคนคอยให้ความช่วยเหลือท่านได้อย่างตรงประเด็นด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ช่วยให้ท่านประหยัดเวลามากขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

– จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาต

– ประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– ติดตาม และรายงานผลการขออนุญาต