เกี่ยวกับเรา

ในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมากมาย และสิ่งที่สร้างความสับสนให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจดทะเบียนบริษัท และหากต้องมีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าวด้วยแล้ว ก็มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ชั่วคราวในประเทศ (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ทั้งแรงงานมีฝีมือ แรงงานไร้ฝีมือ รวมทั้งการขออนุญาตผ่านหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน

หากคุณยังลังเลไม่แน่ใจว่า บริษัทของคุณควรจดทะเบียนดีไหม หรือกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัท เรามีทีมกฎหมายที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานมายาวนานกว่า 15 ปี ดูแลด้านกฎหมายให้กับบริษัทในเครือกว่า 19 บริษัท จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจดทะเบียนบริษัท ด้าน Visa & Work Permit ด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอาคารชุด อาทิเช่น การจดทะเบียนซื้อขาย การจดทะเบียนให้ จดทะเบียนจำนอง หรือบุริมสิทธิ จดทะเบียนเช่า การจดทะเบียนรับมรดก เป็นต้น สำหรับงานด้านการบังคับคดี หรือตัดหนี้สูญ ทีมงานของเรามีทักษะอย่างดีเยี่ยมในการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และการยึดหรืออายัดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด

บริษัทของเรามีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ ติดต่อได้และมีหลักแหล่งอย่างถูกต้อง จดทะเบียนชัดเจน เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือคุณในทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในทางกฎหมายได้เป็นอย่างดี

ทำไมต้องเลือกเรา

– ติดตามงานของลูกค้าเสมอ
–  คุณจะได้รับคำแนะนำทางกฎหมายอย่างถูกต้อง
– ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ขอคำปรึกษา
– ได้ทีมกฎหมายที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงาน
– ทำงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
– เรารับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
– เราเชื่อว่าการให้บริการที่ดีนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต