ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการทางด้านกฎหมายของเรา และขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความสนใจแวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่คว่ำวอดในแวดวงธุรกิจมามากกว่า 15 ปี เรามีความพร้อมทั้งด้านกำลังคนและวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านภายใต้ความถูกต้องทางกฎหมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการติดต่อจากท่าน และได้มีโอกาสในการให้บริการด้านกฎหมายแด่ท่าน

EXPERT

นายบรรยงชัย มีปาน

นายบรรยงชัย มีปาน

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การว่าความ การบังคับคดี เป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรธุรกิจกว่า 15 บริษัท

นายจิระศักดิ นิลเกตุ

นายจิระศักดิ นิลเกตุ

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนิติกรรมสัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร


 

บริการของเรา

ให้คำปรึกษา

ปัจจุบันในการทำธุรกิจ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า กฎหมายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการที่ธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงเสมอในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของท่าน

อ่านต่อ

ขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ในกรณีที่คนต่างด้าวมาอยู่ในประเทศไทยและต้องการมีถิ่นที่อยู่ถาวร จะต้องมีการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการที่ยุ่งยากและมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมากมาย ทำให้ท่านเสียเวลา จะดีกว่าไหมถ้ามีคนคอยให้ความช่วยเหลือท่าน

อ่านต่อ

ขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร และขอใบอนุญาตทำงาน (Visa Work Permit)

หากท่านกำลังมองหาการให้บริการด้านวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน (Visa Work Permit) เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในด้านการขอต่อใบอนุญาตทำงาน และขอวีซ่าทำงานให้กับลูกค้า

อ่านต่อ

จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมากมาย และสิ่งที่สร้างความสับสนให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการวางแผนรูปแบบการจดทะเบียนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

อ่านต่อ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าจากการคิดค้นด้วยสติปัญญา และสามารถโอนหรืออนุญาตให้ใช้โดยกำหนดค่าตอบแทน

อ่านต่อ

จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งและเป็นทรัพย์สินที่สำคัญ ไม่ว่าจะทำการใดๆ กับที่ดินและห้องชุด เช่น ขาย จำนอง ขายฝาก ต้องมีการจดทะเบียนเสมอ จึงจะมีผลในทางกฎหมายและใช้ยืนยันสิทธิกับบุคคลต่างๆ ได้

อ่านต่อ

งานบังคับคดีและตัดหนี้สูญ

งานหลังคำพิพากษาเป็นงานที่เป็นภาระยิ่งสำหรับผู้ชนะคดี แต่ไม่สามารถยึด อายัด ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือแม้แต่จะตัดหนี้สูญจากหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้

อ่านต่อ

 

 

ลูกค้าของเรา