การจดทะเบียนของที่ดินและอาคาร

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งและเป็นทรัพย์สินที่สำคัญ ไม่ว่าจะทำการใดๆ กับที่ดินและห้องชุด เช่น ขาย จำนอง ขายฝาก ต้องมีการจดทะเบียนเสมอ จึงจะมีผลในทางกฎหมายและใช้ยืนยันสิทธิกับบุคคลต่างๆ ได้ ซึ่งในการจดทะเบียนที่ดินนั้นค่อนข้างจะยุ่งยาก เราจึงได้เข้ามาให้บริการรับจดทะเบียนที่ดินและอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

-การโอนที่ดินและ / หรือ อาคาร

-การขายฝาก

-การจดทะเบียนจำนองและไถ่ถอน

-การเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือเช่าซื้อ