งานบังคับคดีและตัดหนี้สูญ

งานหลังคำพิพากษาเป็นงานที่เป็นภาระยิ่งสำหรับผู้ชนะคดี แต่ไม่สามารถยึด อายัด ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือแม้แต่จะตัดหนี้สูญจากหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายก็ยังเป็นเรื่องลำบาก สำหรับในส่วนของการดำเนินการด้านบังคับคดี การตรวจสอบทรัพย์สิน การยึดและอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมถึงการตัดหนี้สูญ เรามีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์การทำงานในด้านนี้มาอย่างยาวนาน เราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วยความตั้งใจจริง

-การบังคับคดี /การตัดหนี้สูญ

-ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้

-ยึดทรัพย์สินและขายทอดตลาด