ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการทางด้านกฎหมายของเรา และขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความสนใจแวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่คว่ำวอดในแวดวงธุรกิจมามากกว่า 15 ปี เรามีความพร้อมทั้งด้านกำลังคนและวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านภายใต้ความถูกต้องทางกฎหมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการติดต่อจากท่าน และได้มีโอกาสในการให้บริการด้านกฎหมายแด่ท่าน

EXPERT

นายบรรยงชัย มีปาน

นายบรรยงชัย มีปาน

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การว่าความ การบังคับคดี เป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรธุรกิจกว่า 15 บริษัท

นายจิระศักดิ นิลเกตุ

นายจิระศักดิ นิลเกตุ

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนิติกรรมสัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

SERVICES


OUR PARTNERS


[carousel_slide id=’644′]